Endring i logistikk for fersk fisk

Marine Harvest går nye veier når det gjelder slakting og transport av fisk. Selskapet tar større kontroll over egen transport og de har nylig bestillt et eget skip.

Aug. 23 2016 - Hans Kristian Haram

Dette melder marine.no. 

Marine Harvest bruker i dag rundt 100 millioner euro årlig på fartøysdrift, og har 44 innleide servicefartøy på verdensbasis.​ 

Nå har de etablert eget rederi og bestilt sitt første nybygg, en 60 meter lang slaktebåt som henter fisken i oppdrettsanleggene, slakter den og leverer den til prosesseringsanleggene. Den viderefører dermed dagens brønnbåter med å legge til slakting av fisken. 

Slaktebåten er designet for å behandle og transportere over 400 tonn fisk, og fartøyet er også tilrettelagt for å bruke landstrøm under losse- og vaskeoperasjoner.

Denne nye typen skip endrer funksjonene i prosesseringsanleggene, siden slakting er overført til skipet. Dette kan medføre en endring i logistikken ved at mottaksanleggene blir mer konsentrert og at ferskfisktransporten starter fra færre steder. 400 tonn fisk levert fra skipet tilsvarer nesten 20 trailere eller 45 fots containere som dermed bare trengs å lastes for så å være klar for transport - Eventuelt med skip i fremtiden. 

Marine Harvest vil holde innlegg på Havnekonferansen denne uken og vi vil gi en mer fyldig rapport om deres logistikk neste uke. 

Les mer:

Bilde: Salt Ship Design.