Budsjettforlik presentert hos ASKO

Det er hyggelig å se at godstransport og en stor vareeier er i fokus når regjeringens og samarbeidspartienes budsjettforlik legges fram.

Dec. 06 2016 - Hans Kristian Haram

Pressekonferansen lørdag kveld ble lagt til ASKOs lokaler på Kaldbakken i Oslo.

Statsminister Erna Solberg innledet med å fremheve den innsats ASKO gjør for klima og miljø:

«Jeg vil først begynne med å takke ASKO for at vi får ha pressekonferansen her. Vi har valgt dette stedet fordi det representerer en bedrift, som har vært i front i det grønne skiftet. Som har ligget i front på det som er viktig fremover, at vi skal ha mindre utslipp fra samferdselssektoren. Og ikke minst har vist det i det arbeidet de har gjort og de prioriteringer som gjøres her.»

Vi gratulerer ASKO med en god innsats. Dette gir en gunstig profilering av godssektoren.