Nøkkel til god logistikk

Flere parter har jobbet tett sammen for å skape god inngående logistikk for Skretting. Hva er hemmeligheten?

Mar. 16 2017 - Hans Kristian Haram

Bildet over er fra møte i VareeierForum i Rogaland. Fra venstre: Lisa Bekkedal fra Kuehne+Nagel, Elin Norheim fra Skretting og Bente Hetland fra NCL som har jobbet s​ammen for å skape en god logistikk.

Vi har tidligere rapportert at Skretting velger container for sin inngående logistikk av ​tilsetningsstoffer i fô​r​produksjonen. Før dette benyttet Skretting sideportsbåter.

​​God planlegging og åpent samarbeid​

Tre parter er hovedpartnere i transporten, Skretting er kunde og mottaker, Kühne+Nagel er kontraktsansvarlig og NCL er transportør. Et nært samarbeid mellom disse har vært nøkkelen til suksess. Det har krevd grundig planlegging av Skretting og Kuehne+Nagel og gode løsninger fra NCL.

Skretting transporter totalt over 500 000 tonn inngående last. Mesteparten av dette er råstoff i bulk. Tilsetningsstoffene som nå skal gå i container utgjør knapt 40 000 tonn per år.

Kuehne+Nagel er kontraktsansvarlig for Skretting og er verdens største bruker av sjøtransport i container med 4 millioner TEU per år. Selskapet er spredd over hele landet og etablerer nå en egen operasjon/terminal i Stokmarknes, hvor en del av lasten skal leveres.

Skrettings logistikk er bygget opp på langsiktig tankegang og selskapet har samarbeidet med Kuehne+Nagel gjennom 25 år.

​​Containerisering

Etter 8 år med skiping av tilsetningsstoffer i storsekker som stykkgods i sideportsbåter har Skretting nå valg gå over til container. Det var rammen for anbudsrunden i fjor. Transport i sideportsskip i uregelmessig rute har vært uforutsigbar og håndtering av løse storsekker krever mye arbeid og stor lagerplass.

Det blir bruk 45 fots containere for skipningene. Disse har samme kapasitet som en semi-trailer og kan ta 22-25 tonn tørrlast i storsekker. Lastevolumene er begrenset av kjørerestriksjoner i eksportlandene. Rederiets containere blir brukt for tørrvarene, mens Skretting har egne tank-containere for flytende varer.

Med få unntak har leverandørene lett akseptert å stue lasten i containere i stedet for semi-trailere, som ble brukt tidligere. Containerne lastes fra enden, uten behov for sidelasting.  

Nærmest mulig​

I utforming av kravspesifikasjonen ble det lagt vekt på at lasten skal leveres nærmest mulig til fôrfabrikkene i Stavanger, på Hestvikholmen på Averøy i Kristiansund og på Børøya ved Stokmarknes. ​

På Averøya og i Stokmarknes er det etablert nye containerhavner. Skipene har egne kraner og mannskapet står for all lasting og lossing i disse havnene. Dette gi lave kostnader og høy effektivitet.

SR Group er ansvarlig for baseoperasjonen på Hestvikholmen og distribusjon til Averøyfabrikken. Kuehne+Nagel etablerer base i Stokmarknes havn og skal sammen med lokalt selskap distribuere til fabrikken på Børøya.

Løsning heller enn pris​​

I valg av leverandør var gode løsning ​viktigere enn pris. Anbudsdokumentene ble sendt til seks aktører, hvorav tre ble short-listet. Skretting valgte å gå for en leverandør i stedet for å dele kontrakten på flere. Dette gir stordriftsfordeler, gunstig transittider og god fleksibilitet. Skipningene startet ​​allerede i januar til Skrettings anlegg i Stavanger via Risavika havn. Dernest er Averøy lagt til og til slutt Stokmarknes den 28. april. 

Multimodalitet​


​Port of Moerdijk​

​Kombinasjon av ulike transportformer og løsninger er viktig for god logistikk. Lasten skipes via Moerdijk (se kart), en liten havn som ligger innenfor Rotterdam og som dermed kan nåes lettere uten køproblemer. Lasten kan også skipes hit med tog fra Tyskland, Frankrike, Spania og Italia i tillegg til elvelekter fra Tyskland eller andre skipslinjer fra Iberia og Storbritannia. A2B-Online tilbyr mange forbindelser på dag med containerskip fra ulike deler av Storbritannia til Moerdijk.

For Skretting er Kuehne + Nagel ansvarlig for all innhenting av lasten og transporten blir utført av NCL.

Tidsrammene er tilstrekkelig for at NCL skal kunne bruke den mest gunstige transportmåten til Moerdijk. NCL samarbeider med A2B-Online og lasten til Skretting skipes via Immingham, hvor NCL har et containerdepot. ​      

Returlast​​

Kombinasjon av laster i begge retninger gir bedre utnyttelse av skip og lastebiler. Det er derfor viktig å påse at avtaler gir god nok fleksibilitet for slike kombinasjoner.

I Skrettings tilfelle er det NCL som disponerer returkapasiteten. Det utnytter NCL til å skipe eksportlaster for Elkem og andre. NCL jobber også med å finne annen utgående last fra Moerdijk som kan kombineres med Skrettings inngående last. Dette vil gi NCL en bedre økonomi og redusere klimautslippet per lastenhet.

Kuehne + Nagel sitt apparat i Stokmarknes vil likeledes arbeid tett mot den lokale industri som nå har fått et nytt, direkte tilbud til/fra kontinentale havner og oversjøisk som man tidligere ikke har hatt. Disse løsningene er både raskere, mer kostnadseffektive og mindre forurensende enn løsninger med flere omlastinger.

Kartet nedenfor viser NCLs rutenettverk på ShortseaSchedules. Klikk på kartet for mer detaljer. ​