Godsoverføring i Trondheim havn

En unik avtale bidrar til at det blir 500 færre trailere på veien.

Sep. 18 2018 - Hans Kristian Haram

Å overføre gods fra vei til sjø har vært en omforent politisk ambisjon i mange år. ​Nå har bransjen selv tatt grep og det inngått en spennende avtale mellom Samskip Nor Lines, Egil Ulvan Rederi og Ranheim Paper & Board, som mange kan lære av.

Totalt kan potensielt 35 000 paller emballasje fra Ranheim Paper & Board transporteres med båt fra Trondheim i stedet for trailer. Det globale logistikk- og transportselskapet Samskip Nor Lines har gått sammen med kystrederiet Egil Ulvan Rederi for å etablere en ny transportløsning for emballasje.  Dermed kan Ranheim Paper & Board flytte over 500 trailere bort fra vei til sjø i løpet av det kommende året. På sikt er det også ambisjoner om å skipe returpapir sjøveien til Trondheim.

- Mange har pekt på at det har vært lite å hente når en snakker om å flytte gods nasjonalt fra vei til sjø. Her ser vi at det er mulig. Vi tar med oss gode innspill fra kundene om hvordan vi kan skape en bærekraftig, effektiv og konkurransedyktig sjøtransport, sier markedssjef Kirsti Østensjø ved Trondheim Havn.

​​​Vareeierforum – et viktig møtested

I 2016 sparket Trondheim Havn i gang Vareeierforum, et møtested for vareeiere og transportaktører for sjø. Det var nettopp her dialogen mellom Samskip Nor Lines og Ranheim Paper & Board startet høsten 2017. Resultatet ser vi nå når Samskip Nor Lines og Egil Ulvan går i tospann på sjø.

- Vi er positiv til å samarbeide med Samskip Nor Lines for å få last land fra land til sjø. Egil Ulvan Rederi er typisk industri-laster som gjør kai til kai leveranser, og gjennom Samskip Norlines’ nettverk kan vi få dør-til-dør løsning på hele kysten. Dette er viktig ledd å få til når vi har ukentlige ruter mellom Oslofjorden og Troms og ikke minst fra 1. januar nå vi får på plass ei rute opp til Finnmark, sier reder Egil Ulvan fra kystrederiet Egil Ulvan Rederi AS.

Noe av emballasjevolumene skipes allerede med Samskip Nor Lines’ egne LNG-skip «Kvitnos» og «Kvitbjørn», slik at den positive miljøeffekten med reduserte utslipp har allerede inntruffet.

- Åpenhet, ærlighet og samspill har vært en viktig del av avtalen fordi alle parter her tok en risiko ved å prøve å gjøre noe nytt. Ranheim Paper & Board har fra før noe lagerkapasitet langs kysten og vi kan dele på samarbeidspartnere ved behov – dette er en av våre former for ressursdeling og produksjonssamarbeid som kommer vareeiere til gode og som gjør sjøveien attraktiv, sier Brattgjerd som samtidig berømmer Trondheim Havn.

- Jeg betrakter Trondheim Havn som en pioner blant norske havner. De er opptatt av å ha en god dialog og er villige til å lytte og bidra på radikale forslag, legger Brattgjerd til.

​Betydelige miljøgevinster

Transport står for den største andelen av klimagassutslipp i Norge, hvor veitrafikken står for halvparten av utslippene fra transportsektoren. Siden 1990 har transportutslippene økt med 24 prosent som følge av økonomisk vekst og befolkningsutvikling.  Sammenliknet med gods på vei, reduserer transport til sjøs energiforbruket med 41 prosent, CO2-utslippet med 39 prosent, i følge DNVGLs rapport. Sjøtransport har et vesentlig lavere energiforbruk og klimautslipp enn bilbasert transport med de samme godsmengdene. Nå ønsker Ranheim Paper & Board å flytte en større andel gods over til sjø, særlig innenfor pelagisk fisk.

​- Vi har et sterkt ønske om å øke godsmengden sjøveien, både av miljømessige årsaker og når det gjelder både leveringspresisjon samt ut fra et økonomisk perspektiv. Siden ca. 85 % av våre produkter fra massivpappfabrikken er knyttet til sjømatnæringen er dette en av våre absolutte viktigste markeder. At Trondheim Havn og lokale aktører tilrettelegger for en økt godsmengde med hyppige avganger, både nord- og sørgående vil være viktig for oss som produsent, sier Kyrre Auran, salgssjef ved Ranheim Paper & Board.