Klar for kystlast

Saint-Gobain utfordrer sjøtranportørene og havnene.

Oct. 24 2018 - Hans Kristian Haram

Håkon Kvåle, Supply Chain Director, Saint-Gobain Norge ønsker seg sjøfrakt, mellomlagring og videre frakt til kunder på Transport og logistikkonferansen.

Han utfordrer havnene til å fremskaffe tilbud på terminalhåndtering i fremskutte lagre med gunstig videretransport til kunder. – Vi vil ha lokal logistikk satt i system.

I tillegg leter han etter løsninger som bidrar til å nå FN’s bærekraftsmål. 

Saint-Gobain er ikke noen ubetydelig aktør. De har 179 000 ansatte i 67 land og 950 produksjonssteder. I Norge leverer de isolasjon, gipsplater samt mur-, gulv- og fasadeprodukter. De har 15 lokasjoner, hvorav 7 på østsiden av Oslofjorden. Selskapet leverer direkte til kunder på byggeplassene eller via lager til utsalgssteder for byggevarer over hele Norge. 

Typiske laster er tørr betong, gips eller Leca-blokker på palle samt Glava isolasjon i pakker. 

Optimera, som er del av samme gruppe som Saint-Gobain, etterlyser hvor de skal henvende seg for gode tilbud på sjøtransport. - Hvor finner vi prislistene? 

Tar noen utfordringen?