Effektiv logistikk for god lønnsomhet

Her er Elkems fire punkter for å gjøre sine kunder mer fornøyd.

Oct. 23 2018 - Hans Kristian Haram

- Vi satser på bærekraft, digitalisering, kost/nytte og kompetanse for å tilfredsstille våre kunder, sier Anders Malvik, Vice President, Corporate Supply Chain i Elkem ASA.

​​Elkem ble grunnlagt i 1904 av Sam Eyde og har 27 fabrikker i verden. De produserer silikon, silikonprodukter, støperiprodukter og karboner. 

Elkem har fokus på logistikk med strerk kobling til divisjonene og verkene og direkte styring og kontroll av faktorer knyttet til kvalitet, helse, miljø og sikkerhet. Logistikk er en del av Supply Chain divisjonen. 

Hvert år distribueres 1,3 millioner tonn til Europa hvorav knapt halvparten er på skip og tog. 

Suksessfaktorer​

Malvik trekker frem følgende faktorer som bidrar til effektiv logistikk. 

 • Supply Chain/Logistikk forankret i konsernet
 • Globalt nettverk knyttet til verk og salgskontorer
 • Fokus på helse, miljø og sikkerhet
 • Sentrale forhandlinger og sentral kompetanse bygget opp i Rotterdam
 • Nært samarbeid med leverandørsiden, med strategisk eierskip i Euro Nordic Logistics i Nederland og NCL i Norge. 
 • Kosteffektiv distribusjon i Europa fra Moerdijk, som ligger på innsiden av Rotterdam og som tilbyr effektiv distribusjon med bil, tog og lekter. 
 • Global containertrafikk koordinert i Rotterdam
 • Koordinerte planleggingsprosesser/ forståelse av transportbehov
 • Cost Roadmap-programmer med divisjoner og verk
 • Kompetanse og synergier gjennom tilknyttede selskaper

Utfordringer og muligheter​

Malvik ser følgende utfordringer: 
 • Fokus på energieffektivitet – seilingsprogram påvirkes
 • Miljøreguleringer  medfører økte investeringer i renseteknologi
 • Store containerskip gir lengre liggetid/kapasitetsproblemer
 • Mangel på lastebilsjåfører i Europa og USA
 • Økt veiprising i Tyskland (MAUT), dyre ‘grønne’ biler
 • Rask endringstakt
Mulighetene er: 
 • Optimal bruk av digitale verktøy og kunstig intelligens
 • Bruke vareeier makt til å påvirke grønn utvikling (BICEPS)
 • Flere muligheter for differensiering mot kundemarkedet
 • Effektivisering gjennom digitalisering med sømløs kommunikasjon

BICEPS (bicepsnetwork.org er et nettverk av avskipere som jobber for å akselerere overgangen mot mer bærekraftig logistikk.​

Prioritering​​

​Elkem bygger opp en bærekraftig leverandørbase. De jobber for bedre global integrasjon med økt digitaslisering og sømløs kommunikasjon. Et Supply Chain status dashboard i sanntid er under utvikling.